Technische renovaties

Algemene info

Het is een goed idee om u te laten begeleiden bij de renovatie van om het even welk onderdeel van uw gebouw.  Of het nu een dak-, gevel-, of terrasrenovatie betreft, bij bestaande gebouwen zijn er steeds aspecten die het inzicht van een studiebureau kunnen genieten.
Sommige gevelrenovaties starten vanuit de noodzaak om betonschade en vorstschade aan te pakken.  Na een vooronderzoek blijkt soms dat men zich echter niet kan beperken tot een aanpak van deze schade alleen, maar dat men de opbouw en detaillering van de gehele gevel moet herbekijken om een duurzame oplossing voor de schade te bekomen.
Deze complexe materie vraagt inzicht in o.a. bouwfysica, ontwerp en reglementeringen, materialen, stabiliteit en betontechnologie.  Door de multiprofessionele samenstelling van ons kantoor kunnen we hier een antwoord op bieden.

Algemene info

Residentie Wellington Extension Oostende

Renovatie van een ribbenvloer boven een ondergrondse parking.  De ribben leden onder zware betonschade door corrosie van de wapening.  Door een goede inschatting vooraf, kon het budget meer dan gerespecteerd worden.

Project:        Residentie Wellington Extension
Locatie:        Oostende
Start uitvoering:    01/09/2011
Oplevering:        15/05/2012

Residentie Wellington Extension Oostende

Galgenweellaan

Terras- en platdakrenovatie te Antwerpen

In 2013 werd Artex gecontacteerd als technisch adviseur om een aantal problematieken aan het appartementsgebouw te onderzoeken. Onder meer waren er waterinfiltraties ten gevolge van het plat dak gemeld, alsook afbladerende verf aan de onderzijden van de terrasplaten, vallende betondeeltjes e.d. Ter illustratie vindt u een aantal van de schadebeelden terug op foto.

Op een aantal plaatsbezoeken werden de nodige vaststellingen betreffende deze problematieken gemaakt, op basis waarvan we in staat waren een sluitend technisch dossier in samenspraak met de VME op te stellen, met de afgebeelde terras- en plat dakrenovatie als resultaat.

Start uitvoering : 28/02/2014 – Voorlopige oplevering : 04/07/2014

Galgenweellaan

Residentie Wellington Wenduine

Bij deze renovatie leidde betonschade en schade aan de verankering van de balustrade tot een algehele aanpak van gevel en terrassen.  De betonnen prefabterrassen werden na het betonherstel voorzien van een overlaging en gekleurde betoncoating.  De balustrades werden vervangen en de gevel gereinigd.  Dit alles met respect voor het oorspronkelijke uitzicht van de residentie.

Project:        Residentie Wellington
Locatie:        Wenduine
Start uitvoering:    15/09/2012
Oplevering:        30/08/2013

Residentie Wellington Wenduine

VME Ursmar

Terrasrenovatie te Aalst

VME Ursmar contacteerde onze firma voor een nazicht van hun gebouw. Bij het nazicht konden een aantal bekende problematieken vastgesteld worden en werd tevens de oorzaak bepaald, echter, ook een aantal voor de VME onbekende problematieken werden vastgesteld. Deze werden allen besproken op de algemene vergadering van het gebouw en na fasering van de uit te voeren werken, besliste de VME om eerst de terrassen aan de achtergevel aan te pakken.

Het bouwdossier werd opgesteld, er werden prijzen gevraagd, prijsvergelijking werd opgemaakt en het resultaat werd op nieuwe (bijzonder) algemene vergadering besproken. Na beslissing van de VME kon de uitvoering aangevat worden.
De terrassen werden volledig tot op de terrasplaat gestript en er kwamen volledig nieuwe vloeropbouwen, nieuwe opstanden met plaatmateriaal afgewerkt, nieuwe dekstenen en balustrades.
Het eindresultaat is aan u om op basis van de foto’s vast te stellen.

Bouwheer : VME Ursmar, Graanmarkt 13 9300 Aalst

Syndicus : Exclusief Beheer

Start uitvoering : 01/09/2014

VME Ursmar