Technieken

Algemene info

De technieken in een gebouw bepalen in grote mate de leefbaarheid en levensduur van een gebouw. Professionele begeleiding bij het ontwerpen van de verschillende technische systemen in een gebouw is tegenwoordig onontbeerlijk.

De veelheid aan verwarmingssystemen maakt de keuze niet eenvoudig. Verwarmen op hoge, lage of variabele temperatuur, snelle of trage systemen, straling of convectie, hernieuwbare of fossiele brandstoffen, collectief of decentraal, … Bovendien wordt de vraag naar verwarming steeds kleiner naarmate de gebouwen sterker geïsoleerd worden. Tegelijk groeit de behoefte aan efficiënte en energiezuinige koelsystemen. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar niet ieder systeem is geschikt voor om het even welk project. We begeleiden u dan ook graag bij uw keuze en ontwerpen het systeem dat het meest bij uw gebouw past.

Als een ventilatiesysteem geplaatst wordt “omdat het moet”, wordt dit een dure investering in een energieverslindende lawaaibron. Nochtans kan een ventilatiesysteem met de juiste zorg ontworpen worden, zodat het de geruisloze en efficiënte motor van een aangenaam binnenklimaat wordt die uw gebouw verdient.

De elektrische installatie omvat zoveel meer dan een reeks stopcontacten en lichtschakelaars. Vandaag komt daar een veel groter geheel aan zwakstroominstallaties bij: datanetwerken, VoIP, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking, verpleegsteroproep, … maar ook draadloze systemen als WIFI, DECT, ASTRID-netwerk, GSM-netwerk, … De integratie van al deze systemen in één studie betekent tijdswinst, financiële winst én minder kans op fouten op de werf.

Indien ARTEX de studie technieken doet voor uw project, combineren we dit graag met de EPB-verslaggeving. Tussen beide studies bestaat misschien weinig overlap, maar is wel zeer veel communicatie nodig. Indien de studies technieken en EPB beiden binnen hetzelfde bureau gebeuren, spaart dat heel veel tijd uit aan energiesimulaties en overlegvergaderingen.

Algemene info

Educam Training Center

Het EDUCAM Training Center beschikt over werkplaatsen voor mechanica (auto, vrachtwagen, moto), koetswerk en specifieke technieken, onder meer hydraulica en bandentechnieken. Leszalen en informaticalokalen zijn opgebouwd rond technische ruimten, zodat medewerkers ook opgeleid kunnen worden rond de niet-technische aspecten van hun beroep: het onthaal, het beheer van administratieve dossiers, specifieke software, verkoopstechnieken en klantenservice enz.
Het architectonisch concept staat garant voor een inspirerende omgeving die een open communicatie en een vlotte kennisdeling stimuleert tussen alle partijen uit de sector. Een atrium en een ruime polyvalente zaal met een mobiele aula maken het mogelijk om seminaries en evenementen te organiseren voor alle betrokken partijen uit de sector.

Project: Educam Training Centre
Locatie: Brandstraat, Lokeren
Bouwheer: Educam nv
Architecten: AURAL sprl & Daan Van Herrewegen
Stabiliteit: ARTEX
Technieken: ARTEX
Oplevering: 2011

Educam Training Center

Bobijnhof

Teamwork, duurzaam en kosten- en onderhoudsbewust ontwerpen.
In de deelprojecten Tabakstraat (5 woningen) en Leopold II-laan (18 appartementen) is een ventilatiesysteem A voorzien: dit systeem is het goedkoopste om te installeren en te onderhouden. De architect had hier van bij het schetsontwerp rekening mee gehouden, en had al zeer vroeg in het ontwerp de benodigde ruimte in de kokers afgesproken met de ingenieur.

Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling in Bobijnhof, de laatste fase van het project (36 appartementen). De gemeente drong hier echter aan op het verspringen van de gevels, wat de interne organisatie van de natte zones niet eenvoudig maakte, en waardoor een systeem A praktisch gezien niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Bovendien was bij deze fase de E-peil-eis weer wat strenger geworden en werd de keuze voor een systeem C+ verantwoord.

Voor de tracés van de vele horizontale kanalen van dit systeem zaten architect en ingenieur regelmatig samen om voor elk appartement afzonderlijk het optimale tracé te bepalen, met het oog op zo kort mogelijke leidinglengtes en zo weinig mogelijk verlaagde plafonds. Geen twee appartementen zijn in dit project immers gelijk, ook al lijkt dat op het eerste zicht wel zo.

Architect en ingenieur hadden van bij het schetsontwerp van de eerste fase van het project ook al bepaald dat vrijwel alle verticale leidingen boven het dak moesten samenkomen in één zogenaamde multifunctionele dakdoorvoer, wat esthetisch en technisch absoluut te verkiezen is boven meerdere losse dakdoorvoeren.
Deze aandacht van bij het begin voor centrale, verticaal doorlopende kokers, vlak naast een optimaal gebruikte technische berging, maakte dat alle installaties in omvang tot het uiterste minimum beperkt konden blijven. Dit lijkt evident, maar de praktijk leert dat dit bij vele ontwerpers toch vergeten wordt. Een voorbeeld: de totale kanaallengte in het deelproject Bobijnhof bedraagt 15,3m per appartement. In een ander dossier met een andere ontwerper maar met een vergelijkbaar programma en identiek ventilatiesysteem, bedraagt de kanaallengte (ventilatie, droogkast en dampkap) per appartement 25,3m: dat is 65% meer lengte (en meerkost) omdat men daar gewacht heeft tot na de bouwaanvraag om samen te zitten met de ingenieur…

Dit trekt zich door in het volledige project. Als ingenieur houden we de gegevens bij over al onze eerdere projecten. Zo blijkt dat de gemiddelde kostprijs van de technieken in een VMSW-project momenteel 20.5% bedraagt van de totale bouwkost. De kostprijs van de technieken in de duurste fase in dit project kwam niet boven 18.5%, en dit zonder te besparen op kwaliteit.

Bij ArQ is men gelukkig al lang overtuigd van de meerwaarde van tijdig overleg, tot in die mate dat zelfs bij wedstrijdontwerpen de belangrijkste leidingentracés al vastgelegd zijn én de kokers op een realistische grootte in het ontwerp zijn opgenomen. Dat is misschien niet het meest boeiende deel van een projectvoorstelling, maar dat zorgt er wel voor dat alle andere elementen geloofwaardig blijven.

Een goede voorbereiding wil ook niet per se zeggen dat alles als in beton gegoten is: zo besliste de bouwheer tijdens de werf om in het deelproject Leopold-II-laan alsnog droogkastafvoeren te voorzien, hoewel er bij ontwerp was afgesproken om enkel condenserende droogkasten toe te laten. Dit is tijdens één werfvergadering door de architect, ingenieur en aannemer volledig bestudeerd. De aannemer heeft enkele dagen daarna de productietekeningen voorgelegd en nog geen week na de vergadering was men de droogkastafvoeren aan het plaatsen. Een logisch ontwerp en een goede samenwerking laten zo’n scenario’s toe.

Project: Inbreidingsproject Bobijnhof
Locatie: Leopold II-laan, Tabakstraat & Bobijnhof, sint-Niklaas
Bouwheer: Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting
Architecten: ArchitectenStudio
Stabiliteit: ARTEX
Technieken: ARTEX
Oplevering: 2015

Bobijnhof

Sporthal De Witte Molen

De sporthal De witte Molen, de grootste sporthal van Sint-Niklaas, kende een aantal problemen die met ÈÈn grondige renovatie werden aangepakt. Het gebouw had geen echte hoofdingang, de brandalarminstallatie was quasi onbestaande, de luchtkwaliteit in de kleedkamers en de grote turnzaal was slecht, en er was bovendien een legionellaprobleem vastgesteld in de sanitaire leidingen.

De ingang en kleedkamers werden gestript en grondig vernieuwd. Het oude systeem van sanitaire leidingen werd opnieuw (en deze keer op de juiste manier) aangelegd en voorzien van een automatisch legionellabeheersysteem.  Dit systeem spoelt de mengleidingen naar de douches op geregelde tijdstippen met heet water, zonder dat menselijke interventie vereist is. Bovendien wordt het verplichte logboek automatisch door het systeem bijgehouden.

Tenslotte werd in de turnzaal en de kleedkamers een volledig nieuwe ventilatieinstallatie geplaatst, voor een totale maximale luchtverplaatsing van bijna 13000 m≥/h.

Project:    Sporthal De Witte Molen
Locatie:    Azalealaan, Sint-Niklaas
Bouwheer:    Stad Sint-Niklaas
Architect:    ArchitectenStudio
Stabiliteit:    ARTEX
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2015

Sporthal De Witte Molen

Ganspoel

vzw Ganspoel is een organisatie voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking. Dit nieuwe gebouw is een woning, waarin ze tien jongeren met zo’n beperking de kans willen geven om deel uit te maken van het dagelijkse leven in een huis, straat en dorpscentrum. Deze gedecentraliseerde woning moet jongeren de mogelijkheid geven zich te integreren in een lokaal leven. Mensen voelen zich pas gelukkig als ze zich deel voelen van de maatschappij, en dat is wat De Pit moet doen voor deze tien jongeren. In het huis zijn acht ruime slaapkamers, waarvan twee beschikbaar voor jongeren die ook een motorische handicap hebben. Twee jongeren slapen elders, maar kunnen bijvoorbeeld na de schooluren in De Pit terecht. De hele woning is aangepast om het leven van de jongeren makkelijker te maken en hen te helpen zelfstandig te leven. De jongeren kunnen in het huis terecht van 13 tot 21 jaar.

Het ontwerpen van een gebouw voor blinden en slechtzienden brengt heel wat uitdagingen voor het ontwerp van de technieken. Verlichting dient bijvoorbeeld in elk lokaal dimbaar te zijn, omdat de ene persoon net heel veel licht nodig heeft om iets te kunnen zien, en de ander net geen licht kan verdragen. De hoge maximale verlichtingssterktes geven ook een hogere kans op verblinding. Er is dan ook zeer nauwgezet gezocht naar armaturen die zelfs bij deze sterktes geen verblinding geven, zelfs indien ze op de meest lastige plaatsen voorzien zijn.

Waar de mode de elektronicafabrikanten soms stuurt naar vlakke bedieningspanelen met touchscreens, moest in dit project gezocht worden naar bedieningselementen met een zo tactiel mogelijk oppervlak. Speciaal beveiligde kookplaten moesten bijvoorbeeld uitgerust zijn met stevige draaiknoppen, in plaats van de populaire discrete vlakke touchbediening.

Project:    De Pit
Locatie:    Peperstraat, Tervuren
Bouwheer:    vzw Ganspoel
Architect:    A2D architects
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2014

Ganspoel

GIGOS Sledderlo

Nieuw-Sledderlo werd eind jaren 60 gebouwd in het kader van de industriële ontwikkeling van Genk-Zuid. Nieuw-Sledderlo bleef geïsoleerd van de rest van Genk, als een minder graag gezien aanhangsel van Oud-Sledderlo.
Begin jaren 70 werd de eerste stroom Turkse werknemers, die in de steenkoolmijnen of in de Ford-fabriek kwamen werken, er in ondergebracht. Van sociale mix was nagenoeg geen sprake. De crisis in de jaren 80 was zo groot dat een jongere met werk een rariteit was in de wijk. Dit leverde genoeg voedingsbodem om de wijk te laten uitgroeien tot een getto met bijzonder hoge criminaliteitscijfers. De wijk kreeg zelfs de naam “Klein Chicago” mee.
Door een intensieve jeugdwerking en culturele initiatieven, zijn de problemen vandaag reeds sterk teruggedrongen. Binnen de jeugdinitatieven wordt echter nog steeds geïnvesteerd in toekomstgericht werk. Eén van deze investeringen is het nieuwe gebouw voor jeugdwerk.

Het knalrode gebouw aan de Bijlkesstraat is van ver te zien. Het is het nieuwe onderkomen waar 150 kinderen en jongeren terechtkunnen om hijn vrije tijd zinvol, creatief en laagdrempelig kunnen invullen. De nieuwbouw is in opdracht van de stad gezet en kostte één miljoen euro. De nieuwe thuis voor de jeugd van Sledderlo staat voor duurzaamheid. Dat blijkt uit het gebruik van materialen. Zo is veel milieuvriendelijk hout gebruikt bij de inrichting van de lokalen en bekleding van trappen en wanden. “We zijn ook energiezuinig”, zegt Stefanie Franturchi, coördinator van Gigos Sledderlo. “De verwarming en ventialite wordt zo geïnstalleerd dat veel warmte kan gerecupeerd worden.” De inrichting van de lokalen is op maat van de gebruikers.

Project:    GIGOS Sledderlo
Locatie:    Bijlkestraat, Genk (Nieuw-Sledderlo)
Bouwheer:    Stad Genk
Architect:    2DVW
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2014

GIGOS Sledderlo

Leopold II-Laan Bobijnhof

Leopold II Laan

Teamwork, duurzaam en kosten- en onderhoudsbewust ontwerpen.
In de deelprojecten Tabakstraat (5 woningen) en Leopold II-laan (18 appartementen) is een ventilatiesysteem  A voorzien: dit systeem is het goedkoopste om te installeren en te onderhouden. De architect had hier van bij het schetsontwerp rekening mee gehouden, en had al zeer vroeg in het ontwerp de benodigde ruimte in de kokers afgesproken met de ingenieur.
Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling in Bobijnhof, de laatste fase van het project (36 appartementen). De gemeente drong hier echter aan op het verspringen van de gevels, wat de interne organisatie van de natte zones niet eenvoudig maakte, en waardoor een systeem A praktisch gezien niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Bovendien was bij deze fase de E-peil-eis weer wat strenger geworden en werd de keuze voor een systeem C+ verantwoord. Voor de tracés van de vele horizontale kanalen van dit systeem zaten architect en ingenieur regelmatig samen om voor elk appartement afzonderlijk het optimale tracÈ te bepalen, met het oog op zo kort mogelijke leidinglengtes en zo weinig mogelijk verlaagde plafonds. Geen twee appartementen zijn in dit project immers gelijk, ook al lijkt dat op het eerste zicht wel zo.
Architect en ingenieur hadden van bij het schetsontwerp van de eerste fase van het project ook al bepaald dat vrijwel alle verticale leidingen boven het dak moesten samenkomen in één zogenaamde multifunctionele dakdoorvoer, wat esthetisch en technisch absoluut te verkiezen is boven meerdere losse dakdoorvoeren.
Deze aandacht van bij het begin voor centrale, verticaal doorlopende kokers, vlak naast een optimaal gebruikte technische berging, maakte dat alle installaties in omvang tot het uiterste minimum beperkt konden blijven. Dit lijkt evident, maar de praktijk leert dat dit bij vele ontwerpers toch vergeten wordt. Een voorbeeld: de totale kanaallengte in het deelproject Bobijnhof bedraagt 15,3m per appartement. In een ander dossier met een andere ontwerper maar met een vergelijkbaar programma en identiek ventilatiesysteem, bedraagt de kanaallengte (ventilatie, droogkast en dampkap) per appartement 25,3m: dat is 65% meer lengte (en meerkost) omdat men daar gewacht heeft tot na de bouwaanvraag om samen te zitten met de ingenieur…
Dit trekt zich door in het volledige project. Als ingenieur houden we de gegevens bij over al onze eerdere projecten. Zo blijkt dat de gemiddelde kostprijs van de technieken in een VMSW-project momenteel 20.5% bedraagt van de totale bouwkost. De kostprijs van de technieken in de duurste fase in dit project kwam niet boven 18.5%, en dit zonder te besparen op kwaliteit.
Bij ArQ is men gelukkig al lang overtuigd van de meerwaarde van tijdig overleg, tot in die mate dat zelfs bij wedstrijdontwerpen de belangrijkste leidingentracÈs al vastgelegd zijn Èn de kokers op een realistische grootte in het ontwerp zijn opgenomen. Dat is misschien niet het meest boeiende deel van een projectvoorstelling, maar dat zorgt er wel voor dat alle andere elementen geloofwaardig blijven.
Een goede voorbereiding wil ook niet per se zeggen dat alles als in beton gegoten is: zo besliste de bouwheer tijdens de werf om in het deelproject Leopold-II-laan alsnog droogkastafvoeren te voorzien, hoewel er bij ontwerp was afgesproken om enkel condenserende droogkasten toe te laten. Dit is tijdens één werfvergadering door de architect, ingenieur en aannemer volledig bestudeerd. De aannemer heeft enkele dagen daarna de productietekeningen voorgelegd en nog geen week na de vergadering was men de droogkastafvoeren aan het plaatsen. Een logisch ontwerp en een goede samenwerking laten zo’n scenario’s toe.

Project:    Inbreidingsproject Bobijnhof
Locatie:    Leopold II-laan, Tabakstraat & Bobijnhof, sint-Niklaas
Bouwheer:    Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting
Architecten:    ArchitectenStudio
Stabiliteit:    ARTEX
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2015

Leopold II-Laan Bobijnhof

Woning Vlaams-Brabant

Project:    Woning
Locatie:    Vlaams-Brabant
Architecten:    A2D architects
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2015

Woning Vlaams-Brabant

REFERENTIELIJST

Referenties TECHNIEKEN

Sociale huisvesting

Sint-Niklase Maatschappij voor de huisvesting

 • Leopold II-laan – Sint-Niklaas: nieuwbouw 15 appartementen (afgewerkt 2014 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Tabakstraat – Sint-Niklaas: nieuwbouw 5 rijwoningen (afgewerkt 2013 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Bobijnhof – Sint-Niklaas: nieuwbouw 34 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2015 – Architect: ArchitectenStudio)

Bouwmaatschappij van Temse

 • Schoolstraat & Vredestraat – Temse: renovatie verwarmingsinstallatie en ventilatie in 16 appartementen (afgewerkt 2011, zonder architect)
 • Warandestraat – Steendorp: nieuwbouw appartementsgebouw met 6 appartementen (afgewerkt 2011 – Architect: Goossens & Bauwens)
 • Doornwijk – Sint-Niklaas: nieuwbouw appartementsgebouw met 15 appartementen (in ontwerp – Architect: Bas Wauman architecten)

Mechelse goedkope woning

 • Mahatma-Ghandi wijk – Mechelen: renovatie en nieuwbouw eengezinswoningen (afgewerkt 2015 – Architect: ArchitectenStudio)

Dewaco Werkerswelzijn

 • Ten Kouter – Denderleeuw: nieuwbouw 4 appartementsgebouwen met 28 seniorenwoningen en 12 eengezinswoningen (in uitvoering – Architect: 2DVW)
 • Hogeweg – Erembodegem: nieuwbouw 20 eengezinswoningen en appartementen (in uitvoering – Architect: 2DVW)

SHM Denderstreek

 • Heilig Hartlaan – Aalst: nieuwbouw kantoren SHM-Denderstreek, 33 appartementen en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – Architect: ASA)

De Ideale woning

 • Verbertlaan – Edegem: nieuwbouw 12 appartementen en ondergrondse parkeergarage (ontwerpfase – Architect: ASA)
 • Heikantstraat – Essen: nieuwbouw 16 appartementsgebouwen met 60 wooneenheden (aanbestedingsfase – Architect: Groep Archo)
 • Sint-Hubertusstraat – Antwerpen: nieuwbouw appartementsgebouw met 5 appartementen (in ontwerp – Architect: Stramien)

SHM De Ark

 • De Bosschen – Turnhout: nieuwbouw 61 eengezinswoningen (aanbestedingsfase – Architect: 2DVW)
 • Braselwijk – Dessel: nieuwbouw 21 eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: 2DVW)
 • Polderwijk – Oud-Turnhout: nieuwbouw 18 appartementen (aanbestedingsfase – Architect: 2DVW)
 • Astridlaan – Oud-Turnhout: nieuwbouw 4 woningen, 4 appartementen en buitenschoolse kinderopvang (in uitvoering –2DVW)

CV De Voorkempen

 • Boterwijk – Gooreind: nieuwbouw fase 1 100+ eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: 2DVW)

Woonpunt Zennevallei

 • Heuvelpark – Halle: nieuwbouw 27 eengezinswoningen en ondergrondse parkeergarage (aanbestedingsfase – Architect: A2D)
 • Schoolgatweg – Halle: nieuwbouw 30 eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: A2D)

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Dendermonde (SBK)

 • Heidepark – Lebbeke: nieuwbouw 54 eengezinswoningen in verschillende fasen (2004-2015 – Architect: eigen ontwerp)
 • Halfveldstraat – Lebbeke: nieuwbouw 2 appartementsgebouwen met 22 appartementen en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – Architect: eigen ontwerp)
 • Resedalaan – Dendermonde: nieuwbouw 15 woningen (in uitvoering – Architect: eigen ontwerp)

Dendermondse Volkswoningen

 • Rossevaalstraat – Lebbeke: nieuwbouw met 20 appartementen (afgewerkt 2008 – Architect: Daan Van Herrewegen)
 • Kluster – Grembergen: nieuwbouw met 63 appartementen, polyvalente zaal en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – eigen ontwerp)
 • Zandstraat – Dendermonde: nieuwbouw met 12 appartementen (ontwerpfase – eigen ontwerp)
 • Belselestraat – Waasmunster: nieuwbouw 3 appartementsgebouwen en ondergrondse parking (ontwerpfase – Architect: A2D)

Hulp in Woningnood Berlare

 • Wilgenpark – Berlare: gefaseerde vernieuwing van verwarmingsinstallaties in 100-tal woningen (in ontwerp – zonder architect)

Appartementen / groepswoningen

 • Residentie Anthony – Gavere: nieuwbouw 22 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2011 – Architect: Ca.Sa Architectenbureau)
 • Residentie Sienna – Dendermonde: nieuwbouw 4 appartementen en parkeergarage (afgewerkt 2013 – Architect: eigen project)
 • Residentie Kibico – Dilbeek: nieuwbouw 8 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2013 – Architect: eigen project)
 • Matexi – Rozengaard Aalst: nieuwbouw 3 appartementsgebouwen met telkens 24 appartementen en ondergrondse parking (in uitvoering – Architect: Este)
 • Matexi – Clementwijk Sint-Niklaas: nieuwbouw 20 appartementen en ondergrondse parking (aanbestedingsfase – Architect: EVR-Architecten)
 • Woonproject ‘Oud Ghent’ – Gent: nieuwbouw woningen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2015 – Architect: Arrow)

Openbare- en zorgsector

 • De Boomgaard – Lennik: uitbreiding nursingtehuis (afgewerkt 2014 – Architect: eigen project)
 • Zusters Sint-Vincentius – Dendermonde: gedeeltelijke afbraak en herbouw klooster (afgewerkt 2014 – Architect: eigen project)
 • Sporthal De Witte Molen – Sint-Niklaas: renovatie inkom en kleedkamers (afgewerkt 2015 – Architect: Architectenstudio)
 • Sportzaal Kardinaal Mercierinstituut – Schaarbeek: uitbreiding school met sportzaal en faciliteiten (in ontwerp – Architect: 2DVW)
 • Jongerencentrum Gigos – Genk: centrum voor jongerenwerking (afgewerkt 2015 – Architect: 2DVW)
 • Den Leeuweric – Turnhout: gezinsvervangend tehuis voor 16 licht mentaalgehandicapten en 4 bijkomende appartementen (in ontwerp – Architect: 2DVW)
 • Gemeenteschool – Lebbeke: vernieuwen elektrische installatie (afgewerkt 2007 – zonder architect)
 • Ontmoetingscentrum – Wieze: vernieuwen elektrische installatie (afgewerkt 2007 – zonder architect)
 • Molensite – Lokeren: herbouw toeristische accommodatie bij oude windmolen (afgewerkt 2014 – architect: Eddy Van Hecke)
 • Ganspoel – Tervuren: woonhuis voor 8 blinde en slechtziende jongeren (afgewerkt 2015 – architect: A2D)
 • Politiegebouw – Dendermonde: vernieuwing brandalarminstallatie (in ontwerp – zonder architect)
 • Academie voor Schone Kunsten – Dendermonde: vernieuwing brandalarminstallatie (in ontwerp – zonder architect)
 • Sint-Jozefinstituut – Hamme: renovatie school (in ontwerp – eigen project)
 • Minnestraal – Lebbeke: uitbreiding school (in ontwerp – architect: Pierre Aelbrecht)

Bedrijfsruimten

 • Educam Training Center – Lokeren: verbouwing industriehal tot trainingscentrum voor de automobielsector (2011 – Architect: A.U.R.A.L. s.p.r.l.)
 • Depannage 2000: uitbreiding kantoor (2015 – Architect: Groep Archo)
 • Make a Wish: klimatisatie kantoor (2015 – zonder architect)
 • Ahlers Building: optimalisatie klimatisatie kantoren (2015 – zonder architect)
REFERENTIELIJST