Technieken - openbare gebouwen & zorgsector

Bij openbare gebouwen is de eindgebruiker van het gebouw dikwijls voor een lange periode gekend. Dit laat toe om het ontwerp zeer precies op maat van de gebruiker te kunnen maken. Afhankelijk van gebouw tot gebouw zal men in de toekomst meer of minder flexibiliteit verwachten, een fenomeen dat zeker in de zorgsector geen onbekend gegeven is. Het grote voordeel is dat deze wens naar flexibiliteit stoelt op ervaringen van eenzelfde gebruiker, waardoor zelfs toekomstscenario’s een concrete uitwerking in het ontwerp krijgen.