Stabiliteit - woningen

Artex werkt nauw samen met verschillende architecten voor de stabiliteitsstudie van eengezinswoningen. Enkele decennia geleden werd een dergelijke studie nog overgelaten aan de aannemer. Gezien de verhoogde bouwkosten voor o.a. staal, is overdimensioneren niet meer wenselijk. Ook de architecturale vormgeving wordt dikwijls wat avontuurlijker, waardoor een gedetailleerde stabiliteitsstudie nog maar zelden ontbreekt in een bouwdossier. Reeds van bij het schetsontwerp en de eerste sonderingen staat Artex klaar om uw bouwproject te begeleiden.