Stabiliteit - bedrijfsruimten

Een kwalitatief hoogwaardig bedrijfsgebouw moet flexibele indelingen mogelijk maken. De draagstructuur van het gebouw dient dan ook zo rationeel mogelijk te worden opgevat, met voldoende marge om toekomstige gebruikswijzigingen toe te laten. De dakstructuur moet toelaten om er verschillende installaties (gebouwinstallaties, maar eventueel ook procesinstallaties) aan op te hangen.

Een archiefruimte kent een grote vloerbelasting, en zal op termijn misschien nog in grootte toenemen bij het bepalen van de draagstructuur wordt daar beter rekening mee gehouden. Ook de brandveiligheid van de constructie speelt een grote rol bij het ontwerpen ervan. Samen met de bouwheer wordt de brandlast in het gebouw bepaald, zowel bij ontwerp als in de toekomst, en wordt een aangepaste structuur ontworpen.