Architectuur - appartementen & groepswoningen

Woningbouw laat zich niet langer eenzijdig karakteriseren door het traditionele beeld van een huis met een tuintje of een appartementsblok. De sterke stijging van grondprijzen, bouw- en energiekosten, samen met het streven naar duurzaamheid, inbreiding en verdichting, gaf heel wat impulsen aan nieuwe vormen van groepswoningbouw.

De bouwmarkt is echter voor een groot gedeelte traditioneel ingesteld. Klassieke oplossingen als de verkaveling met open of halfopen bebouwing of kleine of grote appartementsgebouwen zijn nog steeds erg in trek bij zowel bouwers, kopers als huurders.
De architectuurstijl is ook volledig losgekoppeld van de gebouwsoort, waardoor een uitgebreid palet aan architecturale mogelijkheden bestaat.