Projectbegeleiding

Algemene info

De bouwwereld is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Een doorgedreven professionalisering en specialisatie heeft er toe geleid dat de klassieke driehoek bouwheer-aannemer-architect, hoewel juridisch nog steeds relevant, praktisch voorbijgestreefd is.

Al bij relatief kleine projecten zijn verschillende partijen betrokken, die allemaal hun stempel op het ontwerp en het bouwproces drukken. Denken we maar aan de architect, de dienst stedenbouw, de epb-verslaggever, de ingenieurs technieken en stabiliteit, de subsidiërende instanties, de nutsmaatschappijen, de ingenieur akoestiek, de bodemdeskundige, de veiligheidscoördinator, de verschillende aannemers,…

Voortbouwend op de ervaringen uit veel van deze specifieke domeinen, wil Artex een wegwijzer zijn voor bouwheren of architecten. Een dergelijke begeleiding kan veel vormen aannemen:

  • Een informele adviserende rol, als bijstand voor de bouwheer of eventueel architect
  • Een combinatie van verschillende partijen (bvb uitvoerend architect, studie technieken en stabiliteit en EPB-verslaggever verenigd in één partij)
  • Optreden als uitvoerend architect, waarbij het conceptueel ontwerp van een eerste architect wordt vertaald naar een doorgedreven uitvoeringsdossier en waarbij Artex de werf opvolgt.

We kunnen de rol van architect ook helemaal achterwege laten en de bouwheer bijstaan bij de aanstelling van een architect. Vanuit onze eigen ervaring merken we dat openbare besturen vaak standaardbestekken combineren met goedbedoelde eigen inzichten, waardoor het uiteindelijke bestek voor de aanstelling van een ontwerper tegenstrijdigheden bevat, niet meer waterdicht is, of zelfs helemaal niet aantrekkelijk is.

Uiteraard zal het ene bouwproces een intensere of bredere begeleiding vereisen dan het andere. We zitten daarom graag met u samen om de mogelijkheden voor uw project te bekijken.

Algemene info