Expertises en gerechtsexpertises

Expertises algemeen

Vochtproblemen. Opstijgend vocht. Condens. Lekken. Schimmelvorming. Scheuren. Betonrot. Zettingen. Vervorming. Doorbuiging van vloeren. Deuren en ramen die niet meer openen. Vorstschade. Tocht. Energieprestaties die niet gehaald worden. Inbreuken op reglementeringen. Vlakheid van vloeren, muren, … De lijst met mogelijke problemen in een gebouw is eindeloos.

Ons bureau heeft een heel brede en langdurige ervaring opgebouwd in de expertisewereld. De kennis die we voor onze ontwerpprojecten opdoen en bovendien steeds blijven vernieuwen, maakt dat we bij expertises steeds kunnen terugvallen op de meest recente en performante technieken om een probleem te vinden en op te lossen. De omgekeerde beweging werkt ook: alle bouwproblemen waar we in expertises mee te maken krijgen, zijn een bron van inspiratie om de technische uitwerking van onze eigen projecten steeds weer op een hoger niveau te tillen.

Contacteer ons op info@artexbvba.be.

Expertises zijn in vele types in te delen. Men kan ze onderscheiden volgens schadebeeld, volgens de leeftijd van het gebouw of van de schade, volgens dringendheid van de oplossing, volgens het aantal betrokken partijen, volgens de grootte en aard van de schadeclaims, volgens de technische moeilijkheid, volgens de esthetische, functionele of economische impact, …

Een belangrijk praktisch onderscheid is de juridische procedure waarbinnen een expertise gebeurt.

Expertises algemeen

Gerechtsexpert

Onze jarenlange ervaring in de expertisewereld heeft er toe geleid dat Artex regelmatig gevraagd wordt om als gerechtsexpert op te treden, en dit voor verschillende rechtbanken. In deze rol verdedigt Artex niet één partij, maar treden we op als een neutrale adviseur van de rechter. Binnen de juridische procedure wordt de expertise doorlopen en leggen we uiteindelijk een eindverslag neer bij de rechter. Het is tenslotte de rechter die op basis van (onder andere) dit verslag een definitief oordeel zal uitspreken.

Gerechtsexpert

Privé expertise

Schade (of andere problemen) aan een gebouw kunnen zich op verschillende manieren manifesteren, maar ook op verschillende tijdstippen (tijdens de bouw, tijdens de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer, of pas na meer dan 50 jaar). Het kan ook gebeuren dat problemen ontstaan door verstrengde wetgeving (bv. legionellabeheer op oude installaties, of een verstrengd politiereglement m.b.t. brandveiligheid van appartementen of studentenkamers).

Wie met een probleem geconfronteerd wordt, heeft ook niet altijd dezelfde behoefte: soms is de oorzaak, schade en oplossing heel duidelijk, maar raakt men het er niet over eens bij wie de verantwoordelijkheid ligt. In andere gevallen is er bijvoorbeeld vochtschade waarvan men niet eens weet wat de oorzaak is. In nog andere gevallen wil men wel zijn verantwoordelijkheid opnemen, maar bestaat er twijfel welke oplossing de juiste is.

Kortom, de vele soorten expertises en de vele invalshoeken van waaruit en probleem wordt bekeken, maakt dat elk dossier uniek is. Onze technische kennis en ervaring binnen de expertisewereld maakt het echter veel eenvoudiger om een probleem op te lossen.

Contacteer ons op info@artexbvba.be.

 

Privé expertise

Technisch raadsman

Wanneer een discussie tussen bouwpartners zo ver gevorderd is dat deze niet meer in der minne kan geregeld worden, brengt men deze voor de rechtbank. Van zodra men deze stap heeft gezet, is men gebonden aan vastgelegde procedures. Het is van het grootste belang dat men hierbij goed ondersteund wordt. Een advocaat is hierbij onontbeerlijk, maar een technisch raadsman is dat ook. Een technisch raadsman is het bouwtechnische equivalent van de advocaat.

Artex kan deze rol invullen: met onze technische expertise verdedigen we de klant zo goed als mogelijk is. Onze rol kan zeer beperkt (bv. louter advies geven na het ontvangen van het voorverslag van de gerechtsexpert) of zeer ruim (voortdurende bijstand gedurende de hele procedure) ingevuld worden, al naar gelang de klant verkiest.

Contacteer ons op info@artexbvba.be.

Technisch raadsman

Verzekeringsexpert

Artex voert geen expertises uit in opdracht van verzekeraars, wat betekent dat we voldoende garantie kunnen bieden op onafhankelijkheid t.o.v. deze sector.

Verzekeringsexpert