background image
header
privé expertises
consulting foto
Consulting - projectbegeleiding

De bouwwereld is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Een doorgedreven professionalisering en specialisatie heeft er toe geleid dat de klassieke driehoek bouwheer-aannemer-architect, hoewel juridisch nog steeds relevant, praktisch voorbijgestreefd is.

Al bij relatief kleine projecten zijn verschillende partijen betrokken, die allemaal hun stempel op het ontwerp en het bouwproces drukken. Denken we maar aan de architect, de dienst stedenbouw, de epb-verslaggever, de ingenieurs technieken en stabiliteit, de subsidiërende instanties, de nutsmaatschappijen, de bodemdeskundige, de veiligheidscoördinator, de verschillende aannemers,…

Voortbouwend op de ervaringen uit veel van deze specifieke domeinen, wil Artex een wegwijzer zijn voor bouwheren of architecten. Een dergelijke begeleiding kan veel vormen aannemen:
- Een informele adviserende rol, als bijstand voor de bouwheer of eventueel architect
- Een combinatie van verschillende partijen (bvb uitvoerend architect, studie technieken en stabiliteit en EPB-verslaggever verenigd in één partij)
- Optreden als uitvoerend architect, waarbij het conceptueel ontwerp van een eerste architect wordt vertaald naar een doorgedreven uitvoeringsdossier en waarbij Artex de werf opvolgt.

Uiteraard zal het ene bouwproces een intensere of bredere begeleiding vereisen dan het andere. We zitten daarom graag met u samen om de mogelijkheden voor uw project te bekijken.

footer